O Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów prawnych. Ponadto, z uwagi na doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych, skutecznie rozwiązujemy spory na drodze pozasądowej we wskazanych wyżej dziedzinach prawa.

Klienci naszej kancelarii są bardzo zróżnicowani. Świadczymy fachową pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb zarówno podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, jak i członków struktur marketingu sieciowego (MLM), którzy stanowią nowoczesny segment przedsiębiorców w Polsce.

Nasza kancelaria doskonale zdaje sobie sprawę, że odległość geograficzna nie może stanowić problemu na współczesnym rynku usług prawnych. W trwałym i nieprzerwanym zabezpieczaniu interesów klienta, z pewnością pomoże nam otwartość na najnowsze sposoby komunikacji, co może stanowić niezbędne dopełnienie osobistych spotkań z naszym klientem.

Adwokat Sławomir Szymański

Adwokat Izby Adwokackiej w Bydgoszczy

Członek Prezydium Związku Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

Mediator wpisany na Listę Mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

Klienci indywidualni

Pomoc i doradztwo w zakresie:

Prawa cywilnego - w szczególności sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkód, w tym sprawy z zakresu błędów medycznych, sprawy ubezpieczeniowe, bankowe, a także sprawy rozwodowe i alimentacyjne

Prawa karnego - obejmujące zarówno sprawy z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, jak i zakresu wykonania orzeczeń karnych

Prawa administracyjnego - w tym sprawy przed organami administracji lokalnej, centralnymi organami państwa oraz sądami administracyjnymi.

Kancelaria oferuje obsługę indywidualnym klientom z zakresu prawa cywilnego. Bez względu na charakter sprawy oraz stanowisko w sprawie – powód, pozwany, wnioskodawca czy uczestnik - ma określone prawa i obowiązki. Sąd, z uwagi na swoją niezawisłość i bezstronność, nie może udzielać konkretnych wskazówek odnośnie sposobu działania w danej sprawie. Potrzebny jest zatem fachowy pełnomocnik, który będzie w stanie skutecznie zadbać o interes klienta z poszanowaniem tajemnicy zawodowej.

Wśród usług naszej kancelarii znajduje się również pomoc z zakresu prawa karnego, bez względu na etap postępowania. Nie jest istotne, czy sprawa toczy się przed prokuratorem, sądem, czy w postępowaniu wykonawczym. Należy zawsze pamiętać, że fachowy obrońca na każdym etapie postępowania może zaoszczędzić wielu przykrości związanych z procesem karnym, a w niektórych przypadkach nawet zupełnie go uniknąć. Pamiętajmy również, że po nowelizacji procedury karnej oskarżony ma większe pole dowodzenia swych racji, ale przez to obarczony jest również większą odpowiedzialnością za przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Kancelaria podejmuje również sprawy z zakresu prawa administracyjnego na każdym etapie postępowania, to znaczy zarówno przed organami administracji lokalnej i centralnej, jak i przed sądami administracyjnymi. Każdy z nas, właściwie na co dzień, ma do czynienia z mniejszą lub większą ingerencją państwa w życie prywatne. Czasami samowola urzędnicza, połączona z nieznajomością odpowiednich przepisów, może doprowadzić do bardzo poważnych i przykrych konsekwencji. Pomoc specjalisty pozwala uniknąć błędów aparatu administracji publicznej i wspomóc w nierównej walce obywatela z organami państwa.

Pamiętajmy, że wybór fachowego obrońcy czy pełnomocnika może być kluczowy dla naszej sprawy, zgodnie z regułą:
"Nie istnieją z góry przegrane sprawy, lecz zdarzają się te od początku źle prowadzone".

Podmioty gospodarcze

Pomoc i doradztwo w zakresie:

  • prawa spółek handlowych
  • konstruowania i opiniowanie umów, kontraktów handlowych, regulaminów, statutów;
  • prawa pracy;
  • upadłości i windykacji;
  • ochrony własności intelektualnej – w tym prawa autorskiego i własności przemysłowej;
  • prawa zamówień publicznych;
  • nowatorskiego prawa informatycznego;

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, poprzez stałe świadczenie usług prawnych lub doraźne konsultacje. Pomagamy naszym klientom od samego początku istnienia firmy - przy jej zakładaniu i rejestracji, jak również reprezentując jej interesy na dalszym etapie funkcjonowania, przed sądami powszechnymi, organami państwowymi, kontrahentami oraz pracownikami. Kancelaria zajmuję się również windykacją należności, począwszy od wezwań do zapłaty, przez postępowanie sądowe, aż po postępowanie egzekucyjne. Naszą usługę kierujemy zarówno do dużych podmiotów gospodarczych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

RODO – szkolenia, dokumenty, przygotowanie przedsiębiorcy

Wiele obaw i trudności nastręczają przedsiębiorcom nowe przepisy o RODO, czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zmieniające się prawo unijne, w połączeniu z nową ustawą Prawo przedsiębiorców, przekształcają w dużym stopniu system prawa w Polsce. W tej nowej rzeczywistości każdy przedsiębiorca musi się jak najszybciej odnaleźć. Nasza Kancelaria przygotowuje przedsiębiorców do zmian w prawie, oferując szkolenia, pakiety obowiązkowych dokumentów, które należy posiadać, by być w zgodzie z nowymi przepisami. Oferujemy również merytoryczną pomoc w problemowych sytuacjach.

Skarga nadzwyczajna

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego, kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna. Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby skorzystać z tego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń. Przygotowujemy pisma do organów, które, zgodnie z ustawą, władne są, po rozpoznaniu sprawy, złożyć taką skargę.

Mediacje gospodarcze i cywilne

Mediacja jest alternatywnym do procesu sądowego sposobem rozwiązywania sporów. Skuteczność mediacji potwierdzają statystyki - strony osiągają satysfakcjonujące porozumienie w 70-80% przypadków. Niewątpliwą korzyścią tego typu rozwiązania prawnego, jest możliwość swobodnego przedstawienia stanowiska przez każdą ze stron, bez skrępowania przez procedurę cywilną i władczą postawę sądu. W procesie mediacji niezwykle ważną rolę odgrywa profesjonalny, wykwalifikowany mediator, który swoją wiedzą i doświadczeniem zbliża do siebie stanowiska stron i prowadzi strony do zawarcia ugody.

MLM - Marketing sieciowy

MLM, zwany również marketingiem sieciowym, partnerskim lub wielopoziomowym, jest nie tylko rodzajem strategii marketingowej, ale również sposobem na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy marketingu sieciowego to bardzo często osoby dorywczo zajmujące się sprzedażą, a więc nieobeznane w wielu kwestiach prawnych, związanych z obrotem profesjonalnym. Taka sytuacja rodzi wiele niebezpieczeństw związanych z ryzykiem naruszenia licznych ustaw chroniących prawa konsumenta, zwalczających nieuczciwą konkurencję, a także wprowadzających w Polsce normy Unii Europejskiej. Aby prężnie działać na rynku MLM, niezbędna jest specjalistyczna i wszechstronna wiedza prawna, pomagająca uniknąć przykrych konsekwencji związanych, z często nieświadomym, naruszeniem prawa.

Szkolenia indywidualne i grupowe

Znajomość i obycie w trudnej sztuce prawniczej jest gwarancją sukcesu w biznesie. W dzisiejszych czasach firmy dzielą się na te, które posiadają obsługę prawną i te, które będą ją posiadać. Nie ma w tym zakresie alternatywy. By zgłębić tajniki wiedzy prawniczej z określonej dziedziny prawa, nie trzeba zapisywać się na drogie i wieloletnie studia. Wystarczające jest odbycie odpowiedniego szkolenia indywidualnego lub grupowego. Praktyczna wiedza i doświadczenie szkolącego z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych, połączona z pracą w charakterze wykładowcy akademickiego w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, daje pewność uzyskania konkretnej i niezbędnej wiedzy w wybranej dziedzinie prawa.

Do pobrania

Sprawy cywilne:

pełnomocnictwo

Sprawy karne:

upoważnienie do obrony

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Sławomir Szymański


Poznańska 24/5a
85-129 Bydgoszcz

NIP: 7891650363
REGON: 362367645

Numer rachunku bankowego:
ING 64 1050 1139 1000 0092 1635 9860

e-mail: kancelaria@szymanskiadwokat.pl
telefon: 506 414 367
telefon: 512 894 896