Aktualności

 

 

Nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w zmaganiach prawnych, zarówno w codziennym funkcjonowaniu, jak i w sytuacjach wyjątkowych.

Z taką właśnie sytuacją wyjątkową mamy do czynienia obecnie. Większość krajów świata, w tym Polska, stanęły w obliczu epidemii wirusa SARS CoV-2, zwanego popularnie koronawirusem, powodującego chorobę nazwaną przez naukowców COVID 19.

Oprócz oczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wirus ten poważnie nadwyrężył gospodarkę naszego kraju. Wiele przedsiębiorstw zmaga się z tą trudną i wyjątkową sytuacją. Powstały bardzo poważne zatory płatnicze, konieczność pozostawania znacznej części kadry pracowniczej w domu oraz spadek popytu na wiele towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom zarówno tym prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze, jaki dużym spółkom, pomagając im w następujących sprawach:

 tworzenie i ocena procedur BHP;

 tworzenie i ocena procedur wyjazdów służbowych;

 przygotowywanie dyrektyw, mających na celu zapobieganie pojawienia się wirusa w zakładach pracy;

opracowywanie procedur w zakresie realizacji praw pracodawcy do kontroli pracowników w związku z epidemią;

tworzenie procedur oraz aktualizacja umów dla pracowników korzystających z tak zwanej pracy zdalnej;

wprowadzanie elastycznego lub ruchomego czasu pracy;

przygotowanie niezbędnej dokumentacji w razie kontroli zakładu pracy przez instytucje państwowe w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz po jego zniesieniu;

opiniowanie oraz renegocjowanie umów między podmiotami w związku z obecną sytuacją, stanowiącą siłę wyższą w rozumieniu przepisów prawa;

zapewnienie pełnego wykorzystania pomocy państwa dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem związanym ze stanem zagrożenia epidemicznego;

bieżące informowanie o zmianach ustawowych oraz nowych wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektora Sanitarnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych instytucji.