Kredyty we frankach - Radca prawny

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w wyroku z 3 października 2019 roku udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne polskiego sądu, w sprawie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF). W wyroku tym przesądzono możliwość wyboru przez kredytobiorcę drogi, prowadzącej do usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych (abuzywnych) klauzul umownych. Kredytobiorca, jako powód w sprawie, może żądać między innymi unieważnienia umowy albo jej dalszego trwania, ale już bez klauzuli indeksacyjnej lub innych klauzul niedozwolonych.

Trzeba podkreślić, że mimo tego wyroku, droga „Frankowiczów” do uzyskania zgodnych z prawem i satysfakcjonujących warunków kredytowych, jest nadal bardzo trudna i długa. Jednakże te osoby, które zdecydują się walczyć o swoje prawa, mają szansę nie tylko na zmianę umowy kredytowej, ale również na odzyskanie części niesłusznie zapłaconych pieniędzy, a co za tym idzie, szybszej spłaty kredytu.

Nasza Kancelaria pomaga w tych trudnych i zawiłych sprawach, dążąc do uzyskania rozwiązania satysfakcjonującego dla kredytobiorcy.